Deutsch
  • 1

Hadifogolynapló
Mensch in der Unmenschlichkeit

2006-ban a fenti címmel jelent meg egy könyv Vecsésen. A kétnyelvű kiadvány elhurcolt és fogságba esett vecsésiek naplóit illetve visszaemlékezéseit tárja az olvasó elé. A második világháborút követően sokan még évekig végeztek kényszermunkát idegen földön.
Vértesi (Weisz) Nándor képekkel illusztrált naplója a francia fogságot mutatja be, ami sokak számára jelenthet meglepetést, mivel erről kevés híradás számolt be. Somogyi (Strohmayer) Tamás ellenkező irányból tudósít bennünket, ő civil elhurcoltként dolgozott orosz földön apjával és sok vecsési társával. A két naplót kiegészítik a később rögzített visszaemlékezésekből kiválasztott részletek.
A bevezető tanulmány a témában járatlannak ad segítséget a kor és a körülmények feldolgozásával.
 

A kötet kiadója a Kulturverein-Vecsés.
A megjelentetést segítette a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány és mindazok, akik az elmúlt években adójuk 1%-át az egyesületnek ajánlották fel. A német fordításokhoz a Brunszvik Teréz Óvoda is hozzájárult, és persze még sokan mások, róluk is hírt adnak az első oldalak.

A kötet beszerezhető a Kulturverein-Vecsés vezetőségétől, a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, valamint a Róder Imre Városi Könyvtárban is kapható.