Deutsch
  • 1

Historia domus

A Kulturverein kiadásában jelent meg 1999-ben a Historia domus. A könyv az Óplébánia első 100 esztendejébe enged betekintést magyar és német nyelven. A kötet sok részlettel szolgál a telepítést követő első évek, évtizedek életéből.
A mellékletek között figyelemre méltó az 1795-ből származó összeírás, melyből az akkor itt élő 80 család nevét ismerhetjük meg. A családfő és a feleség nevén kívül olvasható a gyermekek neve és életkora is.

A kötet beszerezhető a Kulturverein-Vecsés vezetőségétől, a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, valamint a Róder Imre Városi Könyvtárban is kapható.